BRUKA
Bruka Creamer Bruka Sugar Pot Bruka Espresso Cup
7.5x7.5x7.5 cm
Price: Rp 90,000.00
9.0x9.0x9.0 cm
Price: Rp 110,000.00
7.5x7.5x5.5 cm
Price: Rp 80,000.00
     
 
Bruka Espresso Set Cream Kahala Bruka Tea Cup Bruka Tea Saucer
25.0x25.0x25.0 cm
Price: Rp 140,000.00
9.5x7.5x8.0 cm
Price: Rp 100,000.00
16.0x12.0x2.0 cm
Price: Rp 80,000.00
     
 
Bruka Espresso Saucer
11.0x11.0x1.5 cm
Price: Rp 60,000.00