DULANG
Dulang Pasta Plate Dulang Dessert Plate Dulang Dinner Plate
23.0x23.0x5.0 cm
Price: Rp 250,000.00
15.5x15.5x3.5 cm
Price: Rp 170,000.00
30.0x30.0x3.5 cm
Price: Rp 300,000.00
     
 
Dulang Sauce Dish Dulang Rice Bowl Dulang Soup Bowl
8.5x8.5x4.5 cm
Price: Rp 90,000.00
11.5x11.5x7.5 cm
Price: Rp 160,000.00
16.0x16.0x9.0 cm
Price: Rp 200,000.00
     
 
Dulang Ice Cream Cup
10.0x10.0x12.0 cm
Price: Rp 160,000.00